logoo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้32
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้91
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้123
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา687
mod_vvisit_counterเดือนนี้3208
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2875
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด863111

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

                ภาษีบำรุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน    และการทำประโยชน์ในที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่มีลักษณะเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่ง  โดยเรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน

                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  คือ เจ้าของที่ดินซึ่งหมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  โดยอาจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน  ถ้าบุคคลหลายคนเป็นเจ้าของร่วมกัน  ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการเสียภาษี

                กฎหมายที่ให้อำนาจ  อบต.จัดเก็บภาษีประเภทนี้คือ

                พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.  2508

 

                ฐานภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีบำรุงท้องที่  ใช้ราคาปานกลางของที่ดิน เป็นฐานในการประเมินภาษีโดยต้องเป็นราคาปานกลางที่ดินตามที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินกำหนดขึ้นทุก ๆ 4 ปี  ปัจจุบันใช้ราคาปานกลางของปี พ.ศ.  2521  ถึง  2524

 

                อัตราภาษี    กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีท้าย  พ.ร.บ.  ภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.  2508

 

                ระยะเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่       ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้นำเงินมาชำระค่าภาษีในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี

 

                เงินเพิ่ม

 

-  เจ้าของที่ไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อนละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

 

-  ถ้ายื่น  ภบท.5  ไม่ถูกต้อง  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

 

-  และถ้าชี้เขตจำนวนที่ดิน  ทำให้จำนวนที่ดินที่ต้องเสียภาษี  ลดน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของภาษีบำรุงท้องที่ประเมินเพิ่มเติม

 

-  ถ้าไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  20 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี