logoo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้91
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้113
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา687
mod_vvisit_counterเดือนนี้3198
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2875
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด863101

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา

      1. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

        -  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

        -  ผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและจำหน่ายได้ในราคาดี

        -  ลดปัญหาการว่างงานในพื้นที่

        -  ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย

      2. การดำเนินงานด้านสังคม

        -  ชุมชนเข้มแข็งมีคุณภาพ ลดปัญหายาเสพติด

        -  ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

        -  การสวัสดิการและนันทนาการในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     3. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        -  การคมนาคมในพื้นที่มีความสะดวกมากขึ้น

        -  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

        -  ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งภายในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน

     4. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

        -  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอกับความต้องการ

        -  มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพียงพอกับความต้องการ

     5. การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

        -  ลดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

        -  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

        -  ประชาชนใส่ใจในคุณภาพและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

       7.การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        -  สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

        -  ประชาชนและเยาวชนให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเพิ่มมากขึ้น

        -  เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันโดยทั่วถึง

        -  ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษามีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น และสามารถนำเอาภูมิปัญญา 

           ท้องถิ่นมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

      8. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        -  ประชาชนใส่ใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

        -  ทรัพยากรถูกนำมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

1639467504634.jpg

1638848490921.jpg

line 152816661971568

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 01 มกราคม 2022 เวลา 15:18 น.)