logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
ยุทธศาสตร์ อบต.บึงเกลือ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้64
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้739
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้803
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5108
mod_vvisit_counterเดือนนี้15105
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17352
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด705628
  สำนักงานปลัด  
   ad1 
นางวิภาวดี  วันสุข

หัวหน้าสำนักปลัด

 
 

นางธนยพร  สทธศกด

นางธันยพร   สิทธิศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นายสนทร  พฤกษชาต

นายสุนทร   พฤกษชาติ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวนาร อรญโสต

นางสาวนารี  อรัญโสต

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

จาเอกวรชาต ศรธงบน

จ่าเอกวีรชาติ  ศรีธงบน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นายพรพงษ มนสไธสง

นายพีรพงษ์  มนัสไธสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเกษสดา มนสไธสง

นางเกษสุดา  มนัสไธสง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชำนาญงาน

นางชนนธดา โประวะ

นางชนันธิดา  สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอทตย  แขวงเมอง

นายอุทิตย์   แขวงเมือง
พนักงานสูบน้ำ

นายเชยง  โคตเคน

นายเชียง   โคตุเคน
พนักงานสูบน้ำ

นายจำเรญ กรมบวภา

นายจำเริญ  กรมบัวภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 นายสวาง ผารโน

นายสว่าง  ผาริโน
คนสวน

 

นายพทธา  บรวงษ

นายพุทธา   บูรวงษ์
คนสวน

 

นายเทพปกร หอมพนา

นายเทพปกร  หอมพนา
คนสวน

 

 นายสรยน  มงมงคล

นายสุริยัน   มิ่งมงคล
พนักงานขับรถยนต์

นายภทอง จนทรพพฒน

 นายภูทอง  จันทร์พิพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์

นายบญศร นนนาแซง

นายบุญศรี  นุ่นนาแซง
คนงานประจำรถขยะ 

 

นายอำนาจ  พวงมาลย

นายอำนาจ   พวงมาลัย
คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

นายมนตร  บญสรอย

นายมนตรี   บุญสร้อย
คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

             

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 15:38 น.)