logoo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้16
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้21
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา231
mod_vvisit_counterเดือนนี้501
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว997
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด824312

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

         การคมนาคม
            การคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ฤดูฝนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ  มีถนนลาดยาง 4 สาย  คือ ระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านน้ำจั้นใหญ่  หมู่ที่ 2 บ้านโนนสว่าง , เส้นทางบ้านตาลม ( ตำบลเมืองไพร) ถึงหมู่ที่ 4 บ้านหัวคู  ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ, เส้นทางระหว่างบ้านหนองฮาง ( ตำบลขวัญเมือง ) ถึงหมู่ที่ 8 บ้านน้ำจั้นน้อย ( ตำบลบึงเกลือ ) และเส้นทางระหว่างหมู่ที่ 9 บ้านหัวคู – บ้านหนองเทา ( ตำบลวังหลวง )     

            ปัจจุบันตำบลบึงเกลือ มีถนนเชื่อมคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆเข้าด้วยกันอย่างทั่วถึง ตลอดจนถนนสายต่างภายในหมู่บ้าน ก็มีการพัฒนาทำให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น และสภาพถนนปัจจุบันในตำบลบึงเกลือ   เป็นดังนี้ **

              1. ถนนลาดยาง            จำนวน        5  สาย   ระยะทาง 8  กิโลเมตร

              2. ถนนคอนกรีต           จำนวน      12  สาย   ระยะทาง 1.247  กิโลเมตร

              3. ถนนลูกรัง               จำนวน      13  สาย   ระยะทาง  13.76  กิโลเมตร

         การโทรคมนาคม  

-  ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง หมู่ที่ 9 (ไปรษณีย์รับอนุญาต)

-  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึง และอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสาร

ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

    ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน

    ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                 จำนวน  1,353 หลังคาเรือน

                         ไฟฟ้าสาธารณะ                       จำนวน  400   จุด

แหล่งน้ำ

-ฝาย  อ่างเก็บน้ำ                   4        แห่ง

-บ่อน้ำตื้น (ใช้งานได้)      320     แห่ง

                   -บ่อบาดาล (ใช้งานได้)    32      แห่ง

                   -ประปา (ใช้งานได้)        8        แห่ง  ( หมู่บ้านบริหารจัดการเอง 6 แห่ง  และ อบต. บริหารจัดการ 2  แห่ง )

          -สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า    4       สถานี (รับถ่ายโอนฯ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2546 )

                  

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                    ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  มีแหล่งน้ำหลักที่ใช้ในการเกษตร  ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบึงเกลือ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประจำตำบลบึงเกลือและอำเภอเสลภูมิ  นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำสาธารณประโยชน์อีกหลายแห่ง เช่น  หนองสิม  หนองฮาง  หนองบัว  หนองไข่นุ่น  หนองไผ่  หนองท่าช้าง      หนองดอนปู่ตา กุดมดแดงใหญ่  กุดมดแดงน้อย  หนองหวาย   หนองตาแป    หนองแคน หนองตอกแป้น  กุดน้ำใส หนองสามแยก   ห้วยบ่อแก  หนองคัดเค้า หนองหวายนางบอน หนองจอกเหนือ/ใต้  เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 02:36 น.)