logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้31
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้145
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา230
mod_vvisit_counterเดือนนี้488
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1327
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด823302

            1. ให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

  2. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

            3. ให้มีและบำรุงไฟฟ้า หรือแสงสว่าง

            4. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

            5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

            6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

            7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

            8. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

            9. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            10. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและสาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            11. ส่งเสริม พัฒนาอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

            12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            13. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

            14. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

            15. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

            16. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

            17. การผังเมือง ผังตำบล

           18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 17:08 น.)