logoo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้56
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้401
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา368
mod_vvisit_counterเดือนนี้2023
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2174
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด837169

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร ปีงบประมาณ 2562

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.บึงเกลือ

          การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล    บึงเกลือที่มีต่อมีต่อการเข้าร่วมโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.     บึงเกลือโดยจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจำนวน 52 ชุด โดยนำเสนอผลการสำรวจ ตามลำดับดังนี้

                        ระดับความความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.บึงเกลือ 

รายการ

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1. ก่อนอบรมท่านมีความรู้ในหัวข้อนี้

-

-

16

(30.77)

31

(59.61)

5

(9.62)

2. หลังอบรมท่านมีความรู้ในหัวข้อนี้

10

(19.23)

38

(73.07)

4

(7.70)

-

-

3. ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวิทยากร

         

     3.1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อบรม

14

(29.92)

36

(69.23)

2

(3.85)

-

-

     3.2 การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา

9

(17.31)

35

(67.31)

6

(11.54)

2

(3.84)

-

     3.3 ความรอบรู้ของวิทยากรหัวข้อที่บรรยาย

30

(57.69)

18

(34.62)

4

(7.69)

-

-

4. เนื้อหาการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

48

(92.30)

4

(7.69)

-

-

-

5. ความเหมาะสมของสถานที่จัดและอุปกรณ์

-

7

(13.46)

23

(44.23)

22

(42.31)

-

6. อาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม

42

(80.77)

5

(9.62)

3

(5.77)

2

(3.84)

-

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 12:24 น.)