logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้51
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้88
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้359
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา372
mod_vvisit_counterเดือนนี้997
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2213
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด805080

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 คาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ จะอำนวยประโยชน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรอย่างดียิ่ง ทั้งยังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีดังนี้

          1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานที่เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น

         2. จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรในสังกัด

         3. จัดประชุมประจำเดือน ระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อชี้แจงแนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

         4. จัดให้บุคลากรในสังกัด ได้ทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอสรุปแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดประกอบแนบท้ายบันทึกนี้)