logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
ยุทธศาสตร์ อบต.บึงเกลือ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้60
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้739
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้799
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5108
mod_vvisit_counterเดือนนี้15101
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17352
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด705624
                 

นางสาวศรสดา  จำปาลาศ ตำแหนงผอำนวยการกองคลง 

นางสาวศรีสุดา  จำปาลาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 
   

นางวยดา  พเนตร ตำแหนง หวหนาฝายการเงน

นางวิยดา  พิเนตร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

 
 

นางสธดา  อรรคนมาตย ตำแหนง นกวชาการจดเกบรายไดปฏบตการ

นางสุธิตา  อรรคนิมาตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

นางวงคเดอน นำพาย ตำแหนง นกวชาการพสดปฏบตการ

นางวงศ์เดือน  น้ำพาย
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ

นางสาวจรชญ  แกวศลา ตำแหนง เจาพนกงานธรการปฏบตงาน

นางสาวจีรัชญ์  แก้วศิลา
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

       

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 15:01 น.)